Banz & Bowinkel, Substance 01, 2017, CGI Fine Art Print, 200 x 150 cm

Banz & Bowinkel, Mercury, Virtual Reality experience, 2017

Banz & Bowinkel, Mercury, Virtual Reality experience , 2017

Banz & Bowinkel, Mercury, Virtual Reality experience, 2017

Banz & Bowinkel, Mercury, Virtual Reality experience , 2017

Banz & Bowinkel, Bodypaint_III_II, 2016, Fine Art Print, Edition, 40 x 30 cm

Banz & Bowinkel, Bodypaint_III_IV, 2016, Fine Art Print, Edition, 40 x 30 cm

Banz & Bowinkel, Fluid 19_04, 2013, Fine Art Print, 140 x 105 cm

Banz & Bowinkel, Fluid 07_09, 2013, Fine Art Print, 140 x 105 cm

Banz & Bowinkel, Monitor_I, 2012, Fine Art Print, 39 x 52 cm

Banz & Bowinkel, Monitor_II, 2012, Fine Art Print, 39 x 52 cm

Banz & Bowinkel, Monitor_III, 2012, Fine Art Print, 39 x 52 cm

Banz & Bowinkel, Monitor_IV, 2012, Fine Art Print, 39 x 52 cm

Banz & Bowinkel, Monitor_V, 2012, Fine Art Print, 39 x 52 cm

Banz & Bowinkel, Monitor_VI, 2012, Fine Art Print, 39 x 52 cm

Banz & Bowinkel, Monitor_VII, 2012, Fine Art Print, 39 x 52 cm

Banz & Bowinkel, Monitor_VIII, 2012, Fine Art Print, 39 x 52 cm

Banz & Bowinkel, Monitor_IX, 2012, Fine Art Print, 39 x 52 cm

Banz & Bowinkel